Projektinfo

  • Stålgallerier
  • Aarhus Kommune

  • 2015-2016

  • kr. 10-50 millioner

AffaldVarme Aarhus bygger nyt biomassefyret kraftvarmeværk med pumpeanlæg

AffaldVarme Aarhus bygger nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg umiddelbart ved siden af det eksisterende forbrændingsanlæg. De to værker er bundet sammen med ny akkumuleringstank og pumpeanlæg.

Det nye kraftvarmeværk i Lisbjerg leverer både fjernvarme og strøm til Aarhus og omegn og er med en samlet anlægsbevilling på cirka 1,3 milliarder kroner en del af Aarhus Kommunes vision om at være CO2-neutral i 2030.

Brøndum Stål designer, producerer og monterer stålgallerier til at understøtte rørinstallationen, el-tavler og forsyningskabler.

For at spare på gulvpladsen er anlægget bygget i højden, og stålgallerier for bæringerne når op i 2-3 etagers højde. Stålgalleriet er udført med ca. 600 m² riskedæk fordelt i 3 nivauer, som giver serviceadgang til ventiler og rørsystem.

Derudover leverer og monterer Brøndum rørinstallationen til varmecentral til fordeling af varme for affaldsforbrændingen. Veksleranlægget indeholder en ny 15.000 m³ akkumuleringstank og et pumpeanlæg med en varmeydelse på 79MW.

Rørenes store dimensioner og den begrænsede plads på selve byggepladsen gør det nødvendigt at præfabrikere rørstrækkene på Brøndums eksterne værksted. Inden røranlægget bliver samlet i Lisbjerg, er alle svejsningerne røntgenfotograferet af et akkrediteret firma på værkstedet for at kvalitetssikre rørenes tæthed i forhold til tryk og temperatur i samleprocesser.

Samarbejdet med Brøndum har fungeret særdeles tilfredsstillende. Brøndums medarbejdere var altid løsningsorienterede og på forkant, hvis der skulle laves optimeringer i projektet. Brøndum har fokus på overholdelse af tidsfrister, hvilket også er en stor fordel for os som kunde. Endelig har Brøndum udført et rigtig godt stykke håndværk og leveret et godt produkt.
Lejla Mesanovic
Projektleder Fjernvarme Plan & Anlæg, Aarhus Kommune