Projektinfo

  • Stålkonstruktioner
  • Region Midtjylland

  • 2016-2018

  • kr. 5-10 millioner

Stålkonstruktioner fra nederst til øverst på Akutcenter Viborg

Brøndum Stål har været med fra byggeriets start, til bygningen stod færdig i 2018. Foruden stålkonstruktioner til flere dele af bygningen har vi produceret og monteret konstruktioner til akutcenterets karakteristiske hovedindgang.

Det nye Akutcenter i Viborg rummer skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitation, traumemodtagelse. På sigt etableres også en helipad, så akutlægehelikopteren kan lande på taget.

Brøndum Stål har været med fra byggeriets start. Vi påbegyndte arbejdet en december aften i 2016, hvor vi for NCC monterede en solid gangbro tværs over Ll. Sankt Mikkels Gade. Gangbroen har sikret, at byggeriets medarbejdere under hele byggeriets forløb har kunnet krydse vejen sikkert. Dette var et krav fra bygherre, Region Midtjylland.

Konstruktionen af broen blev foretaget på Brøndum Ståls værksted, så afspærringen af vejen ved monteringen blev så kortvarig som mulig. En enkelt aften tog det at montere den tonstunge stålbro, der efter byggeriets afslutning er blevet demonteret og herefter anvendt på et andet projekt.

Øverst på sygehuset har vi monteret stålbjælker og søjler til hospitalets teknikrum og ventilationshuse. I alt er der blevet anvendt 180 tons bygningsstål. Et par etager længere nede har vi monteret en sengebro i kraftigt rødt stål, der som en bærende del af konstruktionen forbinder den nye del af sygehuset med den eksisterende. Her har vores montører arbejdet på at få den færdige konstruktion monteret, så den passede præcist ind i bygningen.

Brøndum Stål har desuden produceret stålkonstruktioner til akutcenterets karakteristiske hovedindgang samt produceret og monteret trappegelændere i arkitektstål på seks etager.