Projektinfo

  • Stålledning
  • Evida Service A/S

  • 2022–2023

  • kr. 20-30 millioner

17.400 meter stålledning

Øget biogasproduktion fra Sode biogasanlæg resulterende i udvidelse af distributions- og fordelingsnettet.

Der anlægges ny ø219mm 40bar stålledning. Stålledningen er i alt 17.400 meter.

Brøndums opgave indeholder:

  • Svejsearbejde
  • Coatning
  • Gnisttest
  • 100% NDT
  • Præfab af linieventiler og scraper arrangementer