Projektinfo

  • Ståldele
  • VEKS & Høje Taastrup Fjernvarme

  • 2020

  • kr. 0-5 millioner

Understøtninger og ophængsdele til installationer i vekslerstation

Brøndum Stål udfører de supplerende ståldele i forbindelse med Brøndum A/S’ entreprise på et nyt damvarmelager i Høje Taastrup.

I Høje Taastrup er der fuld gang i anlægsarbejdet af et nyt damvarmelager på 70.000 m3, som VEKS og HTF i fællesskab etablerer. Når det fælles lager står klar i 2021, vil det bidrage væsentligt til den grønne omstilling i hele hovedstadsområdet, idet man kommer til at udnytte fjernvarmen endnu bedre.

Brøndum A/S har fagentreprisen på projektet og udfører de tekniske installationer i en ny vekslerstation. Dette omfatter bl.a. håndtering af rør, pumper og diverse ventiler og udstyr samt komponenter i relation til rør.

Til entreprisen konstruerer, leverer og monterer Brøndum Stål de understøtninger og ophængsdele, der skal anvendes. Disse er bl.a. ophæng, vekslerstativer, fundamenter, punktunderstøtninger samt supplerende ståldele. Vi konstruerer og producerer så mange af delene som muligt på vores eget værksted i Viborg, hvorefter vi fragter dem ud på byggepladsen. På den måde mindsker vi tiden på pladsen til gavn for alle parter.

Der er tale om kompakte stativer i kraftige rør (120x120x5) til punktunderstøtning omkring pumpestande. Samtidig bliver stativerne brugt som løftebom til arbejdet omkring pumpen.

Vi har i vores løsninger stort fokus på at imødekomme udfordringer og fejl gennem en fælles grundig projektgennemgang på tværs af faggrupperne.