Projektinfo

  • Trapper, Værn
  • PFA Ejendomme

  • 2017-2018

  • kr. 0-5 millioner

Trapper, gangbroer, glasværn og vindfang til moderne kontorbyggeri

MT Højgaard har færdiggjort byggeriet af et flerbrugerkontorhus med 350 arbejdspladser på Olof Palmes Allé i Skejby. Brøndum Stål har produceret og monteret en række konstruktioner til projektet.

I Aarhus er der blevet opført et nyt MultiFlex Office-kontorhus til PFA Ejendomme. I forbindelse med projektet har Brøndum Stål haft til opgave at producere og montere en længere række konstruktioner – heriblandt:

• Vindfang til hovedindgang. Bygget i RHS-rør. 
• Trapper bygget i UNP400.
• Gangbroer til mellembygning. Bygget i HEB340. 
• Glasværn til gangbroer samt til alle repos-kanter
• Kældertrapper samt glasværn til udvendige kældertrapper
• Riste til luftindtag
• Værn på støttemur
• Ristedæk til teknikskakte
• Inddækning i vinkel- og fladstål til tørkøler på taget