Projektinfo

  • Altaner, Trapper, Værn
  • Birch Ejendomme

  • 2019-2020

  • kr. 0-5 millioner

Altaner, trapper og værn til boligbyggeri i Aarhus

Til en del af boligbyggeriet på Gasa-grunden i Aarhus leverer og monterer Brøndum Stål sammen med TK Stål en række stålelementer.

På en stor ny udstykning i Tilst ved Aarhus, kaldet Gasa-grunden, skal der etableres 600-700 nye boliger med ca. 140.000 samlede etagemeter.

Boligerne opføres på en industrigrund, der tidligere husede blomstervirksomheden GASA. Området er udlagt til et nyt kvarter med blandet boligbebyggelse med etageboliger i karréstrukturer samt rækkehuse,
der er beliggende omkring et centralt hovedstrøg. Herudover vil der være lettere erhverv og en dagligvarebutik.

Til en del af byggeriet skal Brøndum Stål sammen med TK Stål levere og montere altaner, udvendige trapper samt lbm værn ved indvendige trappeløb.

Altaner og trapper bliver leveret løbende fra august til december 2019 med afslutning af indvendigt værn omkring februar 2020.